۱۳۹۶ تیر ۸, پنجشنبه

از ترک معاهده پاریس تا نقش سپاه و ارتش در آینده ایران در نگاه فرامرز داد...

۳۰خرداد، شکست مبارزه چریکی، خیانت مسعود رجوی و سرنوشت‌او، مقاومت یک نسل...

از شرایط منطقه و نقش امریکا در اوضاع امروز تا شرایط حاکم بر میهن در نگاه...

دریچه زرد: *خاورمیانه در آستانه یک جنگ گسترده

دریچه زرد: *خاورمیانه در آستانه یک جنگ گسترده: *خاورمیانه در آستانه یک جنگ گسترده

خاورمیانه در آستانه یک جنگ گسترده


شهیر شهید ثالث - بی بی سی

آیا خاورمیانه در آستانه یک جنگ گسترده جدید است؟

پس از ساقط کردن جنگنده سوری توسط آمریکا در روز ۲۸ خرداد تنش بین آمریکا و روسیه بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: "در مناطقی که هواپیماهای روسی بر فراز آسمان سوریه مشغول عملیات هستند هر شیئ پرنده‌ای، از جمله هواپیماهای نیرو های ائتلاف (به رهبری آمریکا) و یا پهپادهای آنان که در غرب رودخانه فرات مشغول عملیات باشند، توسط سیستم‌های زمینی و هوایی ضد هواپیما مورد رهگیری قرار ...

دریچه زرد: *خاورمیانه در آستانه یک جنگ گسترده

دریچه زرد: *خاورمیانه در آستانه یک جنگ گسترده: *خاورمیانه در آستانه یک جنگ گسترده

خاورمیانه در آستانه یک جنگ گسترده


شهیر شهید ثالث - بی بی سی

آیا خاورمیانه در آستانه یک جنگ گسترده جدید است؟

پس از ساقط کردن جنگنده سوری توسط آمریکا در روز ۲۸ خرداد تنش بین آمریکا و روسیه بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: "در مناطقی که هواپیماهای روسی بر فراز آسمان سوریه مشغول عملیات هستند هر شیئ پرنده‌ای، از جمله هواپیماهای نیرو های ائتلاف (به رهبری آمریکا) و یا پهپادهای آنان که در غرب رودخانه فرات مشغول عملیات باشند، توسط سیستم‌های زمینی و هوایی ضد هواپیما مورد رهگیری قرار ...

دریچه زرد: *خاورمیانه در آستانه یک جنگ گسترده

دریچه زرد: *خاورمیانه در آستانه یک جنگ گسترده: *خاورمیانه در آستانه یک جنگ گسترده

خاورمیانه در آستانه یک جنگ گسترده


شهیر شهید ثالث - بی بی سی

آیا خاورمیانه در آستانه یک جنگ گسترده جدید است؟

پس از ساقط کردن جنگنده سوری توسط آمریکا در روز ۲۸ خرداد تنش بین آمریکا و روسیه بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: "در مناطقی که هواپیماهای روسی بر فراز آسمان سوریه مشغول عملیات هستند هر شیئ پرنده‌ای، از جمله هواپیماهای نیرو های ائتلاف (به رهبری آمریکا) و یا پهپادهای آنان که در غرب رودخانه فرات مشغول عملیات باشند، توسط سیستم‌های زمینی و هوایی ضد هواپیما مورد رهگیری قرار ...

۱۳۹۶ خرداد ۱۷, چهارشنبه

دریچه زرد: پلوخوری امام جمعه اهواز در حالی که مردم را دعوت به...

دریچه زرد: پلوخوری امام جمعه اهواز در حالی که مردم را دعوت به...:   محمدعلی موسوی جزایری امام جمعه اهواز: مردم ایران اگر نان جو هم بخورند دست از مبارزه با آمریکا نمیکشند (تصویر آیت الله جزایری در حال خوردن نان جو ...

دریچه زرد: جنبش!پانزده خرداد و بلاهت ما. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد: جنبش!پانزده خرداد و بلاهت ما. اسماعیل وفا یغمائی:
...یکطرف شاهی مستبد  و مدرن و وابسته که میراث دو هزار پانصد سال پادشاهی را با خود داشت و نداشت.در طرف دیگراپوزیسیون شاه، ملائی مرتجع و خشک اندیش بود که ریشه ای 1200 ساله  (از دوران نواب اربعه و ماجرای غیبت کبری!)داشت و خود را نماینده خدا و اسلام در روی کره زمین میدانست و میراثی زنده، ارتجاعی و پر رنگ از مردم و مذهب و تمام خرافات زنده و بیدار و مقدس! جامعه با خود داشت و ذهن تاریک او برخی کارهای مثبت دیکتاتور منجمله آزادی زنان را نمی پذیرفت. بقیه را خود تحقیق بفرمائید. توده مردم مسلمان بودند. دلخور از شاه و بدون تعارف سخت نا آگاه و خیسانده شده و عمل آمده در کارگاه مذهب و خرافه و باور.......ا!ادامه 

۱۳۹۶ خرداد ۱, دوشنبه

آقا وخانم تنها مقاومت م-ت اخلاقی


http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-86253.html


پیروزی رمّال بر جلّاد با هجوم ملّت هویت باخته و از خود بیخود شده واز همه جا رانده و از هیچ جا خوانده شده به صندوقهای مارگیری رژیم،انعکاس هیچ چیز نبود مگر یک "آریی" به جمهوری نکبت اسلامی(مضمون حرف خامنه ای)و یک"نه" گنده به قمپزهای تنها مقاومت خود خوانده .

آقا وخانم تنها مقاومت،شما در آن لحظه تاریخ سوز یعنی ٣٠ خرداد ۱٣۶٠ که گلوله را شیپور نکشیده(شیپور آمادگی شرایط سیاسی واجتماعی) شکلیک کردید رژیم پست وبیشرف"همه چیز فاسد کن" را مهر بیمه عمر زدید، و به دنبال این شلیک شیپور ناکشیده به خواست و آرزوی رفسنجانی که ماه ها قبل از ٣٠ خرداد گفته بود یا همه اینها را(بیشتر اشاره به مجاهدین) باید در یک جا جمع کرد ویا همه را باید اعدام کرد عمل کردید، چرا که پس از این شلیک بی موقع بهترین بچه های مردم ایران را در تنور قتل و کشتار دیو بزرگ سرازیر کردید(بخش اوّل خواست رفسنجانی) و مابقی را به اضافه همه مخالفین دیگر جریانات ساسی و حتّی "فرهنگی-هنری" را به خارج از ایران بطور عام دربدر و بطور خاص در اشرف عراق محصور کردید(بخش دوّم  خواست رفسنجانی) و ایران خالی شد از موج انسانهای سیاسی رها شده از خفقان سیاسی شاهنشاهی، و خارج کشور شد محل سرگردانی و بریدگی این انسان های سیاسی از ملّت خود.
سالها به همه مارک زدید و در پی آن یا همه را از خود راندید و یا غیر مستقیم در شقه شقه کردن دیگر تجمعات عملاً دامن زدید تا ثابت کنید که "تنها مقاومت" خودتان هستید، یعنی به جای جاذبه به دافعه دامن زدید.
در طی ۸سال جنگ ناعادلانه خمینی و عراق فریاد زدید که "صلح" طناب دار رژیم است و برنده این جنگ تنها مقاومت است، امّا عملا دیدیدیم که تا رژیم خمینی ذلیلانه قطعنامه ۵٩۸(آتش بس میان خمینی وعراق) را پذیرفت،این شما یعنی تنها مقاومت خود خوانده بود که طناب را بر گردن خویش حس کرد و برای رهایی از این طناب عملیات فروغ جاویدان را بر پا کرد که شکست این عملیات به نیروهای شکست خورده خمینی روحیه داد و خود را "پیروز" جنگ اعلام کرد، یعنی شما آقا و خانم تنها مقاومت با این"عملیات شکست خورده"،به نیروهای وارفته از جنگ روحیه تزریق کردید و همه دیدند که مرصاد رژِیم شکست تمام عیار خمینی در جنگ ۸ ساله را لاپوشی کرد که حتّی "دجّال زهرخورده" را از پاسخگویی به ویرانی حاصل از جنگ بی حاصل را نیز بی پاسخ گذاشت. پس از این تاریخ بود که عملا بچّه های مردم ایران را در عراق مشغول وقت گذرانی کردید تا شاید"طغاری بشکند ماستی بریزد..." و دیدیم که اصلا ماستی وجود نداشت که طغارش بشکند.
پس از تجاورز بی دلیل آمریکاو ائتلاف به عراق و مبدّل شدن عراق به "تله مرگ" عملا به خواست همه جانسوزان برای خارج کردن هر چه سریعتر"بچّه های مردم ایران" از این تله دهن کجی کرده و همه درخواست کنندگان را یک جا به وزرات کثیف اطّلاعات رژیم سرازیر کردید، جدای از این که این خود شما آقاو خانم تنها مقاومت بودید که بیش از ۱٠٠٠ رزمنده را ابتدا به جیب وزارت اطلاعات ریختید وصدها رزمنده دیگر را طی چند نوبت تهاجم برادران عراقی رژیم، به تنور قتل وکشتار رژیم سرازیر و سر انجام اتوبوس اتوبوس"اشرف عراق" را ترک و به فرمان و سفارش آمریکا آلبانی نشین کردید وبا بوق وکرنا پیروزی پیروزی اعلام نمودید !؟
برنده همه اتّفاقات بالا نتیجه اش پیروزی رژیم شد ونه شما،شماها عملا برای رژیم عمر خریداری کردید وهمچنان می کنید،می گوئید نه،با نگاهی ساده به آتش بس وپس از آن ماندن در عراق (بطورکلّی) طناب دار بر گردن رژیم خمینی شد یا بر گردن  آقا وخانم تنها مقاومت ؟
مسئله اتمی : 
طی سالها تعقیب و مراقبت مراکز اتمی رژیم را افشاء کردید و به ارباب بی مروّت و نامرد دادید تا شاید نظری به این آقا و خانم تنها مقاومت بکند، و باز هم فریاد زدید که این طناب دار بر گردن رژِیم است وجام ذهر ،امّا دیدیم و لمس کردید وکردیم که آخوند و ارباب به سرکردگی آمریکا نشستند به خوشی وخوبی میوه را خوردند و هسته اش را بر سر ملّت ایران کوبیدند. قبل از توافق این ملّت بود که بهای اکثر تحریم ها را پرداخت کرد وپس از توافق این موج دلار و قراردهای شرکتهای غربی بود که به جیب آخوندسرازیر شد. این هم دوّمین پیروزی برای رژیم شد، آیا قبل از این قرارداد برجام وفرجام و کوفت و ذهرمار، رژِیم بیشتر زیر فشار و در انزوای بین المللی و حتّی داخلی بود یا پس ازآن ؟
 کاش مراکز اتمی افشاء نشده بود واصلا رژیم شده بود عین کره شمالی، آیا در این صورت رژیم در زیر بیشترین ضربات نمی رفت ونفرت جهانی را بر نمی انگیخت ؟
با افشای مراکز اتمی وبه دنبال آن توافق بین طرفهای غربی ورژیم،تحریمها از سر رژِیم برداشته ومسئله حقوق بشر به فراموشی سپرده شده و عملا برای رژیم باز طول عمر و آبرو خریداری کردید،بله شما ها آقا وخانم تنها مقاومت رژِیم را از نفرت وانزوا ومرگ نجات دادید.
آری شما ها عملا به عنوان عنصر داخلی چوب زیر بغل رژیم طی این حدود 4 دهه بوده ایدو همچنان هستید،عامل خارجی بنظر این نگارنده فرعی است .
با آن شلیک شیپور ناکشیده در ٣٠ خرداد ۱٣۶٠،ملّت بیچاره را  در دست رژیم بدون هیچ پناهگاه سیاسی،اسیر رها کرده و ما همه نیروهای آزاد شده پس از سرنگونی رژیم سلطنتی را که می توانستیم بهترین پناهگاه و سنگر حفاظتش باشیم را آواره غربت کردید.طبقه بسیار متنفّر از رژیم و کمی امیدوارش حالا چراغ به دست گرفته در بدر به دنبال شاه می گردند وبه جای شعار :
 مرگ بر شاه، مرگ بر شاه،فریاد می زنند :
 برگرد شاه برگرد شاه، برگرد شاه !؟
در آدرس زیر ببینید وببینیم تصاویر و فیلمهائی را که نشان می دهد چطوری ملّت بدبخت وفریب خورده به دنبال چند آخوند جنایت کار وشیاد مرده شور وبچه باز وفاحشه ساز افتاده اند،این ننگ است و خواری پس از اینهمه اعدام ودار و درفش و دربدری !؟
شما آقا وخانم تنها مقاومت با همه فداکاریها،البته از جیب مردم وبچه های همین مردم چه گلی بر سر این"ملّت بی هویت شده" زده اید ؟
نتیجه حدود ٤ دهه تلاش با خط وخطوط شما، ٤ پیروزی بزرگ برای رژیم فاسد اسلامی ایران شد :
۱-خالی شدن ایران از بهترین وفداکارترین نیروهای آزاد شده پس از سرنگونی شاه وباز گذاشتن دست رژیم فاسد اسلامی ایران برای به هر شکل رقصاندن مردم بی پناه .
۲-تبدیل شکست جنگ ۸ ساله خمینی با عراق به پیروزی(روحیه دادن به نیروهای شکست خورده در جنگ،پس ازشکست عملیات فروغ) .
٣-حل مسئله اتمی رژیم به نفع دول غربی وخروج رژیم از تنگنا وسرازیر شدن دلار و یورو وانواع واقسام شرکتهای غربی حتّی آمریکائی واسرائیلی به ایران وفراموشی وبه سطل زباله ریخته شدن مسئله حقوق بشر در ایران (به پیامهای تبریک سران کشورهای غربی به آخوند شیّاد روحانی کمی توّجه شود) .
٤-پراکنده وتکه تکه کردن تمامی ایرانیان مخالف رژیم در  خارج از کشور اعم از گروهی یا فردی تحت عنوان زدن انواع واقسام مارکها ونپذیرفتن اشکلات خویش .
آدم گریه اش می گیرد وقتی صفهای طویل این ملّت مسخ شده در داخل ایران واین موجودات ۲ پای خارج کشور را در پای صندوقهای مارگیری رژیم می بیند!؟
با هم ببینیم برخی از فیلمها وتصاویر را ،حتّی آنجائی که فریادی از مخالفت بلند می شود،ملّت به جنبش سبز اشاره می کند ونه به شما ،

تا هنوز فرصتکی باقی است شیوه تازه ای پیشه کنید ایآقا وخانم تنها مقاومت
م- ت اخلاقی
شنبه ٣٠ اردیبهشت ۱٣٩۶
۲٠ ماه می ۲٠۱٧

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۲, جمعه

دریچه زرد: ماشاالله آجودانی مشکل ملت ایران با تغییر حکومت حل ...

دریچه زرد: ماشاالله آجودانی مشکل ملت ایران با تغییر حکومت حل ...: دموکراسی دستاورد فرهنگ بشری است. ما در یک مرحله‌ی تاریخی هستیم، مرحله‌ای که انسانِ امروز می‌خواهد مسائل تاریخی و اجتماعی خودش را در راب...

دریچه زرد: قصیده الا یا شیخ عمامه فرو هل . اسماعیل وفا یغمائی...

دریچه زرد: قصیده الا یا شیخ عمامه فرو هل . اسماعیل وفا یغمائی...: الا يا شيخ ! عمامه فرو هل كه اين امت برون آيد ز منزل بکوبد طبل را طبال تاریخ بپا گردد زبانگ او زلازل چنانی کز سر وحشت به شلوار

در شناخت تئوری امامت و تضاد پایه ای ان با آزادی و دموکراسی در نگاه اسماع...

۱۳۹۶ اردیبهشت ۹, شنبه

دریچه زرد: مجموعه کامل تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت ...

دریچه زرد: مجموعه کامل تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت ...: دوستان و کسانی که میخواهند در ریشه و پایه ماجرای ولایت فقیه در اشکال کهن و نوین و در اساس رازهای اصلی تاریخ تشییع را بدانندو از یک ...

۱۳۹۶ فروردین ۱۰, پنجشنبه

«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی / ایرج شكری

دو نوشته تازه. ایرج شکری
«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی ایرج شكری
از آنجا که هرگز امکان بحث و انتقاد از عملکرد خمینی و جنایاتش و حتی عملکرد خامنه ای به طور آزاد در رسانه های داخل وجود ندارد و رژیم دستگاه عظیم رادیو تلویزیون را که آن را هم به ابتذال کشیده و نیمی از بودجه اش را از طریق تبلیغات برای «تجّار» محترم تامین می کند ...

(برای خواندن مطلب لینک زیر را کلیک کنید و یا کپی کرده در پنجره جستجو گر قرار دهید.)

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-85199.html

نقد ادیان: دین اسلام(نظرکلی به هشت جنبه اسلام) بخش پنجم: کتاب مقدس قران ...

ترانه بهار بزرگ - شعر: اسماعیل وفا یغمایی ، آهنگساز: استاد محمد شمس ، خو...

سب ( دشنام ) به پیغمبر ، کشتن دشنام دهنده و موضع اسلام در نگاه اسماعیل و...

۱۳۹۶ فروردین ۸, سه‌شنبه

http://www.iranglobal.info/comment/85674

دریچه زرد: فراخوان تبادل نظر برای استقرار یک نظام دموکراتیک د...: فراخوان تبادل نظر برای استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران بر اساس آرمان‌های دکتر مصدق ما امض...


ما امضاء کنندگان این بیانیه، در سالروز ملی شدن صنعت نفت و به مناسبت  پنجاهمین سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق، رهبر ملی ایرانیان، مردم ایران را به همبستگی و تبادل نظر و همفکری  برای پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی از راه‌های مسالمت‌آمیز و جایگزینی آن با نظامی مُلهم از آرمان‌های دکتر مصدق، فرا می‌خوانیم. آرمان‌ها و خواسته‌های اساسی دکتر مصدق در یک جمله خلاصه می‌شوند: آزادی و استقلال مردم ایران در چهارچوب یک حکومت دموکراتیک و قانون‌مدار موجب شکوفایی ایران و...
از خشم نوروزی مریدان رهبر عقیدتی تا ... و اوضاع داخلی رژیم در نگاه محمد رضا روحانی

تاریخ ایران، یعقوب لیث و زکریای رازی ،معاصران امام زمان و غیبت صغری در ...

۱۳۹۶ فروردین ۳, پنجشنبه

۱۳۹۵ اسفند ۱۸, چهارشنبه

بمناسبت روز جهانی زن : سروچون قامت تو قامت رعنا ننمود* اسماعیل وفا یغمائی...

دریچه زرد.صفحه فرعی شعرهای وفا: سروچون قامت تو قامت رعنا ننمود* اسماعیل وفا یغمائی...: غزلی در ماهور برای زیبائی و شجاعت شورنده برارتجاع سیاه مذهبی، برای آزاد زنان ایران سرو چون قامت تو قامت رعنا ننمود نرگس خفته، چو...

دریچه زرد: آنکه عالم همه مست است ز رنگ وی و بویش. اسماعیل وفا...

دریچه زرد: آنکه عالم همه مست است ز رنگ وی و بویش. اسماعیل وفا...: آنكه عالم همه مست است ز رنگ وي و بويش بگذاريد كه خورشيد زند شانه به مويش! به تبر داري دين، ساقه و ساقش بشكستيد كه «خدا» را نه، «شما»...

۱۳۹۵ اسفند ۱۳, جمعه

دریچه زرد: روزجهانی زن خجسته باد ایران زندان زنان است

دریچه زرد: روزجهانی زن خجسته باد ایران زندان زنان است: روزجهانی زن خجسته بادایران زندان زنان است وجود ساختار تبعیض آمیز، و خشونت‌های قانونی شده از سنت‌های قرون وسطائی، ایران را به زندانی بز...